Usługi finansowe

Kredyt

Zakup wymarzonego Audi może zostać zrealizowany dzięki oferowanemu u nas kredytowi z Volkswagen Bank Polska. Raty zostaną dostosowane do możliwości finansowych klienta.

Kredyt można załatwić w trakcie jednej wizyty u nas. Decyzje kredytowe, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Volkswagen Bank podejmowane są bezzwłocznie. Oferujemy kredyty na samochody nowe i używane, w złotówkach i denominowany w euro.

Kredyt spłacać można w ratach równych lub malejących. W trakcie trwania umowy kredytowej jest możliwe włączenie dodatkowego wyposażenia i kosztów naprawy w zakres finansowania.

Przy zawieraniu umowy kredytowej za niewielką składkę można skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie Spłaty Kredytu - zabezpiecza spłatę kredytu na wypadek choroby, niezdolności do pracy lub innych zdarzeń losowych.

  • Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy - zabezpiecza spłatę kredytu na wypadek utraty pracy.

  • Ubezpieczenie Straty Finansowej - chroni przed stratą finansową związaną z kradzieżą pojazdu lub stratą całkowitą (kiedy autocasco nie pokrywa niespłaconego kredytu. Stanowi ochronę przed ryzykiem kursowym w przypadku kredytów denominowanych w euro.

Leasing

Dzięki proponowanej u nas doskonałej ofercie leasingowej przygotowanej przez Volkswagen Leasing Polska bezpiecznie wliczyć można całość rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu przy leasingu samochodów osobowych.

Można zawrzeć umowę leasingową z opcją wykupu i bez opcji wykupu, dla samochodów w złotówkach i denominowaną w euro.